Management financiar

Management financiar înseamnă realizarea şi păstrarea unei anumite proporţii a pasivului în vederea obţinerii unei…